แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
46
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการอาคารหอพักนักศึกษา ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม

47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

48
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารบริการวิชาการ 5 ชั้น

49
ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง

50
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการค้นคว้าแบบกลุ่มฯ ครั้งที่่ 2

51
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ

52
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 3

53
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายและการพัฒนาซอฟต์แวร์อัจฉริยะบนอุปกรณ์พกพาเพื่อการรองรับเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0

54
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง

55
ประกาศเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ

56
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 24 รายการ

57
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ คือ อาคารหอพักนักศึกษา, รถฟาร์มแทรกเตอร์, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ Inverter & VRV

58
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อห้องเรียนอัจฉริยะ smart classroom

59
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาฯ ครั้งที่ 2

60
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดฝึกปฏิบัติการทดสอบเครื่องเย็นและระบบปรับอากาศ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »