แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G
« เมื่อ: Thu Jun 28 16:01:56 2018 มิถุนายน 28, 2018, 04:01:56 pm »
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G

32
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมลิฟต์โดยสารพร้อมค่าแรง อาคาร 45

33
ประกาศผู้ขนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ

34
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงหลังคาภายในมหาวิทยาลัย

35
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงระบบล่อฟ้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

36
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหอประชุมจันทน์ผา

37
ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารบริการวิชาการและอเนกประสงค์

38
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0ครั้งที่ 5

39
ประกาศผู้ชนะจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์และสลิงลิฟต์โดยสาร อาคารหอสมุด

40
ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร ขนาด A1 พร้อมเข้าเล่ม

41
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ

42
ประกาศผู้ชนะจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ จำนวน 5 จุด

43
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างที่สูบบุหรี่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 จุด

44
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดการเรียนรู้ระบบเครือข่ายไร้สายไทยแลนด์4.0

45
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ E-BUSINESS SMART ROOM

หน้า: « 1 2 3 4 5 »