แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - นางปุณยนชุ มณีวรรณ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
16
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับติดตั้งห้องประชุม

17
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 จำนวน 12 โครงการ

18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนสาธิต

19
ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุ 13 รายการ

20
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกพิมพ์ 12 รายการ

21
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 และ F4

22
ประกาศผู้ชนะจ้างออกแบบอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ หลังที่ 2 (หอชาย)

23
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกระดาษ A4 80 แกรม

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำปี 2562 (แบบไม่รวมอะไหล่)

25
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุครุยวิทยฐานะ ปี 2561

26
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ (หอชาย)

27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างจัดหาชุดครุยวิทยฐานะ สำหรับงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

28
ประกาศผู้ชนะซื้อกระดาษ A4 80G 50 รีม

29
ประกาศผู้ชนะซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 8 รายการ งานพัสดุ

30
ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ

หน้า: « 1 2 3 4 5 »