แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
21.โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า.pdf 1621 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.005-2562 อ.นริศรา จำนวน 479,500 บาท Wed May 22 16:20:55 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:20:55 pm
20.การออกแบบสมุดภาพและแอพลิเคชั่นระบายสีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่.pdf 1085 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.004-2562 อ.วราภรณ์ จำนวน 287,700 บาท Wed May 22 16:19:32 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:19:32 pm
19.การยกระดับรถม้าจำลองจังหวัดลำปาง เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ.pdf 1114 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.003-2562 อ.นันทิยา จำนวน 383,600 บาท Wed May 22 16:14:15 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:14:15 pm
18.การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง.pdf 1173 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.002-2562 อ.นันทิยา จำนวน 100,300 บาท Wed May 22 16:13:03 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:13:03 pm
17.การพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบแจกันและงานจิตรกรรมตกแต่งเซรามิค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประเภทงานตกแต่ง ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง.pdf 1070 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.001-2562 อ.เจษฎา จำนวน 345,300 บาท Wed May 22 16:11:55 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:11:55 pm
16. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อม (SME) ในจังหวัดลำปาง.pdf 1134 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 007-2562 ผศ.ปฐมพงษ์ จำนวน 448,800 บาท Wed May 22 16:11:02 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:11:02 pm
15.แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง สำหรับโรงงาน เซรามิก จังหวัดลำปาง.pdf 1239 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2562 ผศ.ธมลวัฒน์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:10:12 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:10:12 pm
12.โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ.pdf 1041 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 003-2562 อ.กนกกัญญา จำนวน 593,800 บาท Wed May 22 16:09:14 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:09:14 pm
11.โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดย่อม จังหวัดลำปาง.pdf 927 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2562 อ.ณิชา นภาพร จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:08:30 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:08:30 pm
10. การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดลำปาง.pdf 1111 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.B01-2562 ผศ.ดร.อนุรักษ์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:05:35 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:05:35 pm
7.การพัฒนาอาหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม.pdf 871 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A03-2562 อ.เกศณีย์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:04:45 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:04:45 pm
9.การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง.pdf 874 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ 001-2562 ผศ.นราธิป จำนวน 310,700 บาท Wed May 22 16:04:08 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:04:08 pm
8.รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วนร่วมของชุมชนคนลำปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์.pdf 947 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A04-2562 ผศ.ดร.นภาวรรณ จำนวน 303,800 บาท Wed May 22 16:02:09 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:02:09 pm
6.การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดลำปาง.pdf 823 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A02-2562 ดร.อัจฉรา จำนวน 241,700 บาท Wed May 22 16:01:19 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:01:19 pm
5.แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของวิถีชุมชนคนจังหวัดลำปาง.pdf 983 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.A01-2562 รศ.ดร.บุญฑวรรณ จำนวน 676,500 บาท Wed May 22 16:00:17 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:00:17 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 »