แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - kanlaya

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
3.ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดินและผลผลิตของข้าวโพด.pdf 422 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.03-2562 ดร.ไพบูลย์ จำนวน 276,100 บาท Wed May 22 15:58:49 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:49 pm
21.โครงการวิจัย เรื่อง การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สำหรับสารถีรถม้า.pdf 844 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.005-2562 อ.นริศรา จำนวน 479,500 บาท Wed May 22 16:20:55 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:20:55 pm
20.การออกแบบสมุดภาพและแอพลิเคชั่นระบายสีสำหรับเด็กและผู้ใหญ่.pdf 595 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.004-2562 อ.วราภรณ์ จำนวน 287,700 บาท Wed May 22 16:19:32 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:19:32 pm
2.เครื่องวัดระดับและน้ำหนักในไซโลด้วยเซอร์โวมอเตอร์.pdf 388 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2561 ของผศ.ดอนสัน ปงผาบ จำนวน 205,450 บาท Mon Jan 29 15:14:27 2018 มกราคม 29, 2018, 03:14:27 pm
2.การพัฒนานวัตกรรมผลผลิตจากสับปะรด เพื่อพัฒนาชาสมุนไพรบำรุงปัสสาวะและเวชสำอางบำรุงผิวหนัง.pdf 464 สัญญาเลขที่ วท.02-2562 รศ.ดร.วิลาศ จำนวน 1,035,600 บาท Wed May 22 15:58:07 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:58:07 pm
19.การยกระดับรถม้าจำลองจังหวัดลำปาง เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ.pdf 693 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.003-2562 อ.นันทิยา จำนวน 383,600 บาท Wed May 22 16:14:15 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:14:15 pm
18.การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าลำปาง.pdf 628 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.002-2562 อ.นันทิยา จำนวน 100,300 บาท Wed May 22 16:13:03 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:13:03 pm
17.การพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปแบบแจกันและงานจิตรกรรมตกแต่งเซรามิค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประเภทงานตกแต่ง ชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จังหวัดลำปาง.pdf 650 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ มน.001-2562 อ.เจษฎา จำนวน 345,300 บาท Wed May 22 16:11:55 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:11:55 pm
16. หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อม (SME) ในจังหวัดลำปาง.pdf 663 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 007-2562 ผศ.ปฐมพงษ์ จำนวน 448,800 บาท Wed May 22 16:11:02 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:11:02 pm
15.แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง สำหรับโรงงาน เซรามิก จังหวัดลำปาง.pdf 675 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 006-2562 ผศ.ธมลวัฒน์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:10:12 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:10:12 pm
12.โครงการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ของผู้ประกอบการ.pdf 653 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 003-2562 อ.กนกกัญญา จำนวน 593,800 บาท Wed May 22 16:09:14 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:09:14 pm
11.โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาช่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดย่อม จังหวัดลำปาง.pdf 519 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ 002-2562 อ.ณิชา นภาพร จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:08:30 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:08:30 pm
10. การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรามิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัดลำปาง.pdf 583 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วจ.งปม.B01-2562 ผศ.ดร.อนุรักษ์ จำนวน 276,200 บาท Wed May 22 16:05:35 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 04:05:35 pm
1.แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง.pdf 477 ประกาศราคากลาง สัญญาเลขที่ วท.012562 รศ.ดร.วิลาศ แผนงาน จำนวน 207,100 บาท Wed May 22 15:57:18 2019 พฤษภาคม 22, 2019, 03:57:18 pm
1.แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดลำปาง.pdf 416 ประกาศราคากลางสัญญาเลขที่ วท.02-2562 ของรศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล จำนวน 207,100 บาท Thu May 16 15:06:30 2019 พฤษภาคม 16, 2019, 03:06:30 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 »