ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: husoc ที่ Tue Feb 23 09:42:47 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021, 09:42:47 am

หัวข้อ: จ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตฯ เป็นเงิน 7335 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: husoc ที่ Tue Feb 23 09:42:47 2021 กุมภาพันธ์ 23, 2021, 09:42:47 am
จ้างบันทึกข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์คณะฯ ปีการศึกษา 2563 เป็นเงิน 7335 บาท