ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: nattytoktok ที่ Sat Mar 24 12:11:58 2018 มีนาคม 24, 2018, 12:11:58 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมและวัสดุทางวัฒนธรรมฯ
เริ่มหัวข้อโดย: nattytoktok ที่ Sat Mar 24 12:11:58 2018 มีนาคม 24, 2018, 12:11:58 pm
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมและวัสดุทางวัฒนธรรม โครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังเอกสารแนบ