ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: naratip chuapudee ที่ Wed Mar 21 08:29:10 2018 มีนาคม 21, 2018, 08:29:10 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ เป็นเงินจำนวน 11,970 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: naratip chuapudee ที่ Wed Mar 21 08:29:10 2018 มีนาคม 21, 2018, 08:29:10 am
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง