แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
62027 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ 6,000 บาท .pdf 917 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 6,000 บาท Thu Feb 21 10:38:35 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:38:35 am
62024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,956 บาท .pdf 755 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,956 บาท Thu Feb 21 10:34:11 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:34:11 am
62023 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 16,000 บาท.pdf 805 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 148 โครงการ จำนวน 16,0 Thu Feb 21 10:33:16 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:33:16 am
62016 จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ 24,600 บาท .pdf 825 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ฯ จำนวน 24,600 บาท Thu Feb 21 10:31:17 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:31:17 am
220.61 50000 ระบบสารสนเทศ .pdf 914 ประกาศจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ระบบ Thu Sep 13 09:59:56 2018 กันยายน 13, 2018, 09:59:56 am
304.61 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 7,920 บาท .pdf 800 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวน 7,920 บาท Mon Sep 10 09:53:56 2018 กันยายน 10, 2018, 09:53:56 am
303.61 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 21,148.55 บาท .pdf 786 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ จำนวน 21,148.55 บาท Mon Sep 10 09:51:23 2018 กันยายน 10, 2018, 09:51:23 am
300.61 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 23,400 บาท .pdf 776 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมฯ ลูกไก่ ปี 2561 Mon Sep 10 09:47:07 2018 กันยายน 10, 2018, 09:47:07 am
299.61 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 11,550 บาท .pdf 793 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 11,550 บาท Fri Sep 7 08:47:01 2018 กันยายน 07, 2018, 08:47:01 am
298.61 วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 13,470 บาท .pdf 806 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 13,470 บาท Fri Sep 7 08:45:49 2018 กันยายน 07, 2018, 08:45:49 am
285.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท .pdf 777 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,180 บาท Mon Aug 20 09:42:24 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:42:24 am
284.61 ซื้อวึสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท .pdf 798 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 58,716.25 บาท Mon Aug 20 09:41:16 2018 สิงหาคม 20, 2018, 09:41:16 am
283.61 จ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ 80,000 บาท.pdf 833 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งนิทรรศการ Wed Aug 15 16:50:07 2018 สิงหาคม 15, 2018, 04:50:07 pm
225.61 จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร 26,000 บาท.pdf 960 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วาร Wed Aug 15 16:49:39 2018 สิงหาคม 15, 2018, 04:49:39 pm
224.61 จ้างเหมาจัดทำ e-Journal 10,000 บาท .pdf 869 จ้างเหมาจัดทำ e-Journal 10,000 บาท Fri Aug 3 08:44:30 2018 สิงหาคม 03, 2018, 08:44:30 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »