แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63086 ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า 69,966 บาท .pdf 351 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก้อนเห็ดฟาง 69,966 บาท Thu Jul 23 17:07:03 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:07:03 pm
63084 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท .pdf 306 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท Thu Jul 23 17:05:55 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:05:55 pm
63082 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 31,850 บาท.PDF 297 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท Thu Jul 23 17:04:54 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:04:54 pm
63081 จ้างเหมาทำสื่อมัลติมีเดียฯ 97,000 บาท .pdf 410 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อมัลติมิเดีย 97,000 บาท Thu Jul 23 17:01:26 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:01:26 pm
63080 จ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือนฯ 30,000 บาท .pdf 307 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท Thu Jul 23 16:56:24 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:56:24 pm
63072 จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท.pdf 291 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท Thu Jul 23 16:55:10 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:55:10 pm
63067 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 27,450 บาท .pdf 294 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท Thu Jul 23 16:54:03 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:54:03 pm
63045 จ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท .pdf 310 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท Thu Jul 23 16:52:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:52:31 pm
63035 จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 12,000 บาท .pdf 303 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท Thu Jul 23 16:51:55 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:51:55 pm
63025 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 18,000 บาท .pdf 302 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท Thu Jul 23 16:51:08 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:51:08 pm
63024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 14,300 บาท.pdf 304 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท Thu Jul 23 11:06:41 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 11:06:41 am
63015 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 24,400 บาท .pdf 303 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท Thu Jul 23 11:05:38 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 11:05:38 am
62206 วัสดุสำนักงาน 43,800บาท .pdf 933 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท Mon Sep 9 20:54:16 2019 กันยายน 09, 2019, 08:54:16 pm
62205 วัสดุสำนักงาน 17,900 บาท .pdf 897 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท Mon Sep 9 20:53:08 2019 กันยายน 09, 2019, 08:53:08 pm
62202 วัสดุสำนักงาน 8,092 บาท .pdf 914 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท Mon Sep 9 20:51:52 2019 กันยายน 09, 2019, 08:51:52 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »