แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.ภค.64005 ซื้อ 17,900 บาท.pdf 291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 17,900 บาท Sun May 2 15:25:22 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:25:22 pm
สวพ.พ.ภค.64004 ซื้อ 7,200 บาท.pdf 347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 7,200 บาท Sun May 2 15:24:35 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:24:35 pm
สวพ.พ.ภค.64003 จ้าง 98,500 บาท.pdf 368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฯ 98,500 บาท Sun May 2 15:09:13 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:09:13 pm
สวพ.พ.ภค.64002 ซื้อ 7,057 บาท.pdf 304 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ 7,057 บาท Sun May 2 15:07:47 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:07:47 pm
สวพ.พ.ภค.64001_0001.pdf 334 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,020 บาท Sun May 2 15:05:17 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:05:17 pm
63134 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท .pdf 324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท Tue Sep 22 13:26:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:26:12 pm
63135 จ้างเหมาจัดทำบุธนิทรรศการฯ Expo 2020 จำนวน 70,000 บาท .pdf 374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการฯ 70,000 บาท Tue Sep 22 13:24:57 2020 กันยายน 22, 2020, 01:24:57 pm
63137 ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท .pdf 338 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท Tue Sep 22 13:23:38 2020 กันยายน 22, 2020, 01:23:38 pm
63141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท .pdf 324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 5,000 บาท Tue Sep 22 13:20:36 2020 กันยายน 22, 2020, 01:20:36 pm
63143 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท .pdf 319 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท Tue Sep 22 13:19:43 2020 กันยายน 22, 2020, 01:19:43 pm
63145 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท _001.pdf 344 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท Tue Sep 22 13:18:51 2020 กันยายน 22, 2020, 01:18:51 pm
63146 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท .pdf 295 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท Tue Sep 22 13:15:31 2020 กันยายน 22, 2020, 01:15:31 pm
63164 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,925 .pdf 354 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,925 บาท Tue Sep 22 13:13:39 2020 กันยายน 22, 2020, 01:13:39 pm
63165 จ้างเหมาบริการรถตู้ 5,000 บาท .pdf 388 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท Tue Sep 22 13:12:49 2020 กันยายน 22, 2020, 01:12:49 pm
63166 จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ 5,400 บาท .pdf 364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 1 งาน 5,400 บาท Tue Sep 22 13:11:34 2020 กันยายน 22, 2020, 01:11:34 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »