แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64038 ซื้อ 18,000 บาท.pdf 335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 18,000 บาท Sun May 2 15:57:46 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:46 pm
สวพ.64019 ซื้อ 14,050 บาท.pdf 287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 14,050 บาท Sun May 2 15:57:12 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:12 pm
สวพ.พ.ภค.64062 ซื้อ 7,804 บาท.pdf 314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 7,804 บาท Sun May 2 15:32:45 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:32:45 pm
สวพ.พ.ภค.64060 จ้าง 120,000 บาท.pdf 345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท Sun May 2 15:32:06 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:32:06 pm
สวพ.พ.ภค.64059 ซื้อ 10,400 บาท.pdf 349 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท Sun May 2 15:31:46 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:31:46 pm
สวพ.พ.ภค.64053 ซื้อ 5,036 บาท.pdf 324 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 5,036 บาท Sun May 2 15:31:18 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:31:18 pm
สวพ.พ.ภค.64044 จ้าง 6,900 บาท.pdf 326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 6,900 บาท Sun May 2 15:30:44 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:30:44 pm
สวพ.พ.ภค.64040 ซื้อ 8,235 บาท.pdf 327 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,235 บาท Sun May 2 15:30:10 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:30:10 pm
สวพ.พ.ภค.64022 ซื้อ 12,890 บาท.pdf 320 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 12,890 บาท Sun May 2 15:29:31 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:29:31 pm
สวพ.พ.ภค.64021 ซื้อ 6,000 บาท.pdf 332 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 6,000 บาท Sun May 2 15:28:54 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:28:54 pm
สวพ.พ.ภค.64019 จ้าง 5,600 บาท.pdf 358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 5,600 บาท Sun May 2 15:28:19 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:28:19 pm
สวพ.พ.ภค.64013 ซื้อ 13,136 บาท.pdf 315 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 29 รายการ 13,136 บาท Sun May 2 15:27:51 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:27:51 pm
สวพ.พ.ภค.64011 ซื้อ 12,650 บาท.pdf 300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 12,650 บาท Sun May 2 15:27:16 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:27:16 pm
สวพ.พ.ภค.64010 ซื้อ 26,000 บาท.pdf 322 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26,000 บาท Sun May 2 15:26:45 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:26:45 pm
สวพ.พ.ภค.64009 จ้าง 120,000 บาท.pdf 339 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท Sun May 2 15:26:07 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:26:07 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »