แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64094 ซื้อ 72,9000 บาท.pdf 243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 72,900 บาท Mon May 3 13:15:47 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:15:47 pm
สวพ.64083 ซื้อ 7,180 บาท.pdf 254 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,180 บาท Mon May 3 13:14:50 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:14:50 pm
สวพ.64082 ซื้อ 15,400 บาท.pdf 249 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15,400 บาท Mon May 3 13:13:54 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:13:54 pm
สวพ.64078 จ้าง 26,200 บาท.pdf 230 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 26,200 บาท Mon May 3 13:13:12 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:13:12 pm
สวพ.64080 จ้าง 35,000 บาท.pdf 270 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:12:20 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:12:20 pm
สวพ.64074 จ้าง 35,000 บาท.pdf 258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:11:27 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:11:27 pm
สวพ.64073 ซื้อ 44,000 บาท.pdf 274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 44,000 บาท Mon May 3 13:08:59 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:08:59 pm
สวพ.64064 ซื้อ 62,000 บาท.pdf 218 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 62,000 บาท Mon May 3 13:07:51 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:07:51 pm
สวพ.64069 จ้าง 35,000 บาท.pdf 259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:06:35 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:06:35 pm
สวพ.64067 จ้าง 70,000 บาท.pdf 288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท Mon May 3 13:05:36 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:05:36 pm
สวพ.64066 จ้าง 70,000 บาท.pdf 377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท Mon May 3 13:04:38 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:04:38 pm
สวพ.64062 ซื้อ 25,230 บาท.pdf 266 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 25,230 บาท Mon May 3 13:03:26 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:03:26 pm
สวพ.64022 ซื้อ 5,200 บาท.pdf 242 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,200 บาท Mon May 3 13:02:40 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:02:40 pm
สวพ.64031 ซื้อ 53,485 บาท.pdf 227 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 53,485 บาท Mon May 3 13:01:42 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:01:42 pm
สวพ.64048 ซื้อ 16,000 บาท.pdf 211 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 16,000 บาท Sun May 2 15:58:15 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:58:15 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »