แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 32,500 บาท.PDF 877 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 32,500 บาท Tue Mar 20 16:01:20 2018 มีนาคม 20, 2018, 04:01:20 pm
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1 งาน ราคา 5,700 บาท.pdf 859 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร 1 งาน ราคา 5,700 บาท Mon May 21 18:38:58 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:38:58 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ราคา 7,500 บาท.pdf 846 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ รวมจำนวน 7,500 บาท Mon May 21 18:42:06 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:42:06 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ราคา 12,500 บาท.pdf 869 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 12,500 บาท Mon May 21 18:45:05 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:45:05 pm
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 40,660 บาท.pdf 926 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 40,660 บาท Mon Jun 11 10:17:27 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:17:27 am
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ 21,400 บาท.pdf 904 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 21,400 บาท Mon Jun 11 10:19:30 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:19:30 am
ซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S 11,430 บาท.pdf 878 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อโทนเนอร์ Samsung MLT-D203S จำนวน 11,430 บาท Mon Jun 11 10:20:46 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:20:46 am
179.61 ประกาศผู้ชนะเสนอซื้อวัสดุสำนักงาน 22,830 บาท .pdf 891 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ จำนวน 22,830 บาท Tue Jul 3 10:46:02 2018 กรกฎาคม 03, 2018, 10:46:02 am
191.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาวิเคราะห์สารสำคัญในชาเชียงดา 15,000 บาท.pdf 858 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ จำนวน 15,000 บาท Wed Jul 25 15:42:16 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:42:16 pm
196.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 7,900 บาท .pdf 869 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ จำนวน 7,900 บาท Wed Jul 25 15:44:07 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:44:07 pm
197.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ 8,376 บาท .pdf 836 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ จำนวน 8,376 บาท Wed Jul 25 15:45:37 2018 กรกฎาคม 25, 2018, 03:45:37 pm
219.61 จ้างเหมาทำเล่มรายงานบริการวิชาการ 10,000 บาท .pdf 1034 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานบริการวิชการ จำนวน 10,000 บาท Thu Jul 26 14:19:53 2018 กรกฎาคม 26, 2018, 02:19:53 pm
221.61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอืนๆ 8,850 บาท .pdf 862 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุอื่น ๆ 7 รายการ จำนวน 8,850 บาท Tue Jul 31 18:40:23 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 06:40:23 pm
222.61 จ้างเหมาออกแบบและทำรูปเล่มฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ 10,000 .pdf 842 จ้างเหมาออบแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือความทหลากหลายทางชีวภาพ จำนวน 10,000 บาท Tue Jul 31 18:42:10 2018 กรกฎาคม 31, 2018, 06:42:10 pm
223.61 จ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพฯ 30,000 .pdf 845 จ้างเหมาทำฐานข้อมูลความทหลากหลายทางชีวภาพฯ จำนวน 30,000 บาท Wed Aug 1 07:58:40 2018 สิงหาคม 01, 2018, 07:58:40 am
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18