แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.65135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 47,000 บาท.pdf 129 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 47,000 บาท Fri Sep 16 10:28:26 2022 กันยายน 16, 2022, 10:28:26 am
สวพ.พ.65123 ประดาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 15,000 บาท.pdf 117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท Fri Sep 16 10:27:53 2022 กันยายน 16, 2022, 10:27:53 am
สวพ.พ.65121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 7,200 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,200 บาท Fri Sep 16 10:27:17 2022 กันยายน 16, 2022, 10:27:17 am
สวพ.พ.65119 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 7,800 บาท.pdf 113 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 7,800 บาท Mon Jul 25 15:42:37 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:42:37 pm
สวพ.พ.65118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,669 บาท.pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,669 บาท Mon Jul 25 15:42:07 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:42:07 pm
สวพ.พ.65117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26,000 บาท.pdf 103 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,000 บาท Mon Jul 25 15:41:40 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:41:40 pm
สวพ.พ.65116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุปศุสัตว์ 4 รายการ 40,000 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุปศุสัตว์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท Mon Jul 25 15:39:34 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:39:34 pm
สวพ.พ.65114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,590 บาท.pdf 108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 8,590 บาท Mon Jul 25 15:41:13 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:41:13 pm
สวพ.พ.65113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ จำนวน 50 เล่ม 24,000 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 24,000 บาท Fri Sep 16 10:26:29 2022 กันยายน 16, 2022, 10:26:29 am
สวพ.พ.65112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 39,000 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท Mon Jul 25 15:40:39 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:40:39 pm
สวพ.พ.65108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 11,500 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,500 บาท Mon Jul 25 15:40:09 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:40:09 pm
สวพ.พ.65101 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไก่พันธุ์ไข่ 250 ตัว 50,000 บาท.pdf 110 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อไก่พันธุ์ไข่ จำนวน 250 ตัว เป็นเงิน 50,000 บาท Mon Jul 25 15:38:14 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:38:14 pm
สวพ.พ.65098 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 14,400 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,400 บาท Mon Jul 25 15:38:46 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:38:46 pm
สวพ.พ.65095 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.pdf 90 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 40,000 บาท Mon Jul 25 15:35:26 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:35:26 pm
สวพ.พ.65089 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 32,400 บาท.pdf 73 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 32,400 บาท Mon Jun 6 09:47:51 2022 มิถุนายน 06, 2022, 09:47:51 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »