แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63168 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 12,080 บาท .pdf 127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 12,080 บาท Tue Sep 22 13:10:24 2020 กันยายน 22, 2020, 01:10:24 pm
63174 จ้างเหมาสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมุลฯ 63,600 บาท .pdf 126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจและเก็บข้อมูลฯ 63,600 บาท Tue Sep 22 13:09:05 2020 กันยายน 22, 2020, 01:09:05 pm
63178 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท .pdf 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 20,000 บาท Tue Sep 22 13:07:58 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:58 pm
63184 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 15,960 บาท .pdf 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 15,960 บาท Tue Sep 22 13:07:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:07:12 pm
64134.PDF 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 7,000 บาท Thu Jul 29 15:37:06 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:37:06 pm
จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท.pdf 22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 14,000 บาท Thu Sep 28 10:16:07 2023 กันยายน 28, 2023, 10:16:07 am
ซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ 21,400 บาท.pdf 690 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมเก้าอี้ จำนวน 21,400 บาท Mon Jun 11 10:19:30 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:19:30 am
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 40,660 บาท.pdf 689 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 40,660 บาท Mon Jun 11 10:17:27 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:17:27 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท.pdf 21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 51,000 บาท Thu Sep 28 10:14:48 2023 กันยายน 28, 2023, 10:14:48 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท.pdf 20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 60,000 บาท Thu Sep 28 10:13:57 2023 กันยายน 28, 2023, 10:13:57 am
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท.pdf 21 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 50,000 บาท Thu Sep 28 10:12:41 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:41 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ราคา 7,500 บาท.pdf 666 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ รวมจำนวน 7,500 บาท Mon May 21 18:42:06 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:42:06 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ ราคา 12,500 บาท.pdf 695 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวน 12,500 บาท Mon May 21 18:45:05 2018 พฤษภาคม 21, 2018, 06:45:05 pm
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท..pdf 23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:12:13 2023 กันยายน 28, 2023, 10:12:13 am
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท.pdf 20 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 20,000 บาท Thu Sep 28 10:11:19 2023 กันยายน 28, 2023, 10:11:19 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »