แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 22,700 บาท .pdf 119 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 22,700 บาท Thu Jul 23 17:12:53 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:53 pm
63105 จ้างถ่ายเอกสารประกอบอบรม ประชุม เข้าเล่ม 26,000 บาท .pdf 136 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 26,000 บา Thu Jul 23 17:13:59 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:13:59 pm
63110 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,490 บาท .pdf 136 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,490 บาท Thu Jul 23 17:15:17 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:15:17 pm
63116 จ้างถ่ายเอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการ 8,000 บาท .pdf 218 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 8,000 บาท Thu Jul 23 17:15:58 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:15:58 pm
63119 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,000 บาท .pdf 188 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 50,000 บาท Thu Jul 23 17:16:49 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:16:49 pm
63134 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท .pdf 130 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,000 บาท Tue Sep 22 13:26:12 2020 กันยายน 22, 2020, 01:26:12 pm
63135 จ้างเหมาจัดทำบุธนิทรรศการฯ Expo 2020 จำนวน 70,000 บาท .pdf 168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการฯ 70,000 บาท Tue Sep 22 13:24:57 2020 กันยายน 22, 2020, 01:24:57 pm
63137 ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท .pdf 139 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารโคเนื้อสำเร็จรูป (อาหารข้น) 45,000 บาท Tue Sep 22 13:23:38 2020 กันยายน 22, 2020, 01:23:38 pm
63141 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 บาท .pdf 128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 5,000 บาท Tue Sep 22 13:20:36 2020 กันยายน 22, 2020, 01:20:36 pm
63143 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท .pdf 129 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 24,700 บาท Tue Sep 22 13:19:43 2020 กันยายน 22, 2020, 01:19:43 pm
63145 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท _001.pdf 123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,100 บาท Tue Sep 22 13:18:51 2020 กันยายน 22, 2020, 01:18:51 pm
63146 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท .pdf 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13,200 บาท Tue Sep 22 13:15:31 2020 กันยายน 22, 2020, 01:15:31 pm
63164 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,925 .pdf 139 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,925 บาท Tue Sep 22 13:13:39 2020 กันยายน 22, 2020, 01:13:39 pm
63165 จ้างเหมาบริการรถตู้ 5,000 บาท .pdf 194 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 บาท Tue Sep 22 13:12:49 2020 กันยายน 22, 2020, 01:12:49 pm
63166 จ้างเหมาถ่ายเอกสารฯ 5,400 บาท .pdf 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถาม 1 งาน 5,400 บาท Tue Sep 22 13:11:34 2020 กันยายน 22, 2020, 01:11:34 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »