แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
63035 จ้างเหมาพัฒนาระบบสารสนเทศฯ 12,000 บาท .pdf 127 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาฯ 12,000 บาท Thu Jul 23 16:51:55 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:51:55 pm
63045 จ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท .pdf 122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ 8,500 บาท Thu Jul 23 16:52:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:52:31 pm
63067 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 27,450 บาท .pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 27,450 บาท Thu Jul 23 16:54:03 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:54:03 pm
63072 จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท.pdf 115 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ 50,000 บาท Thu Jul 23 16:55:10 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:55:10 pm
63080 จ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือนฯ 30,000 บาท .pdf 121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประเมินคุณภาพน้ำดื่มครัวเรือน 30,000 บาท Thu Jul 23 16:56:24 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:56:24 pm
63081 จ้างเหมาทำสื่อมัลติมีเดียฯ 97,000 บาท .pdf 225 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำสื่อมัลติมิเดีย 97,000 บาท Thu Jul 23 17:01:26 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:01:26 pm
63082 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 31,850 บาท.PDF 122 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 31,850 บาท Thu Jul 23 17:04:54 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:04:54 pm
63084 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท .pdf 131 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 30,000 บาท Thu Jul 23 17:05:55 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:05:55 pm
63086 ซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า 69,966 บาท .pdf 180 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อก้อนเห็ดฟาง 69,966 บาท Thu Jul 23 17:07:03 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:07:03 pm
63087 ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท .pdf 117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อการเกษตร 5 รายการ 80,000 บาท Thu Jul 23 17:07:44 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:07:44 pm
63088 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท .pdf 132 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000 บาท Thu Jul 23 17:08:47 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:08:47 pm
63090 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 10,750 บาท .pdf 121 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,750 บาท Thu Jul 23 17:09:31 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:09:31 pm
63096 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 5,200 บาท .pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5,200 บาท Thu Jul 23 17:10:02 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:10:02 pm
63098 จ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท .pdf 120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำระบบประเมินออนไลน์ 20,000 บาท Thu Jul 23 17:11:05 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:11:05 pm
63099 ซื้อยาปฏิชีวนะและวิตามินชนิดฉีดสำหรับโค 97,000 บาท .pdf 120 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 97,000 บาท Thu Jul 23 17:12:04 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 05:12:04 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »