แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
62169 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท .pdf 623 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10,480 บาท Mon Sep 9 18:51:29 2019 กันยายน 09, 2019, 06:51:29 pm
62178 จ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท .pdf 641 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาผลิตปุ๋ยไส้เดือนดิน 10,000 บาท Mon Sep 9 18:52:41 2019 กันยายน 09, 2019, 06:52:41 pm
62179 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400 บาท .pdf 630 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 10,400.40 บาท Mon Sep 9 18:55:58 2019 กันยายน 09, 2019, 06:55:58 pm
62180 ซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท .pdf 629 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุฝึกอบรม 15,000 บาท Mon Sep 9 18:59:31 2019 กันยายน 09, 2019, 06:59:31 pm
62181 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข่าเล่มฯ 10,700 บาท.pdf 613 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ 10,700 บาท Mon Sep 9 19:03:05 2019 กันยายน 09, 2019, 07:03:05 pm
62182 จ้างเหมาเก็บข้อมูลฯ 50,000 บาท .pdf 719 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามฯและ focus Group 50,000 บาท Mon Sep 9 19:04:40 2019 กันยายน 09, 2019, 07:04:40 pm
62201 วัสดุสำนักงาน 25,000 บาท .pdf 715 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท Mon Sep 9 19:52:24 2019 กันยายน 09, 2019, 07:52:24 pm
62202 วัสดุสำนักงาน 8,092 บาท .pdf 727 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท Mon Sep 9 20:51:52 2019 กันยายน 09, 2019, 08:51:52 pm
62203 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท .pdf 640 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 17,332 บาท Mon Sep 9 19:05:49 2019 กันยายน 09, 2019, 07:05:49 pm
62204 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท .pdf 627 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,416 บาท Mon Sep 9 19:06:31 2019 กันยายน 09, 2019, 07:06:31 pm
62205 วัสดุสำนักงาน 17,900 บาท .pdf 722 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท Mon Sep 9 20:53:08 2019 กันยายน 09, 2019, 08:53:08 pm
62206 วัสดุสำนักงาน 43,800บาท .pdf 747 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท Mon Sep 9 20:54:16 2019 กันยายน 09, 2019, 08:54:16 pm
63015 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ 24,400 บาท .pdf 116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 24,400 บาท Thu Jul 23 11:05:38 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 11:05:38 am
63024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 14,300 บาท.pdf 125 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14,300 บาท Thu Jul 23 11:06:41 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 11:06:41 am
63025 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 18,000 บาท .pdf 123 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 18,000 บาท Thu Jul 23 16:51:08 2020 กรกฎาคม 23, 2020, 04:51:08 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »