แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
62081 จ้างเหมาบริการรถตู้ 8,500 บาท .pdf 739 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500 บาท Thu Apr 11 10:30:57 2019 เมษายน 11, 2019, 10:30:57 am
62097 ประกาศผู้ชนะาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 31,000 บาท.pdf 576 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 31,000 บาท Thu Jun 27 12:18:34 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:18:34 pm
62113 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถต้ 16,200 บาท .pdf 590 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 16,200 บาท Thu Jun 27 12:19:18 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:19:18 pm
62114 ประกาศผู้ขนะจ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลายฯ 30,000 บาท.pdf 584 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชึวภาพฯ 30,000 บาท Thu Jun 27 12:20:24 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:20:24 pm
62117 ประกาศผู้ขนะาจ้างเหมาเก็บแบบสอบถามฯ 27,000 บาท.pdf 656 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ และจัดทำเล่มรายงานฯ 27,000 บาท Thu Jun 27 12:22:18 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:22:18 pm
62118 ประกาศผู้ชนะฯ 13,000 บาท.pdf 711 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลฯ 13,000 บาท Sat Jun 29 20:39:37 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:39:37 pm
62120 ประกาศผู้ชนะฯ วัสดุสำนักงาน 18,675 บาท.pdf 636 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 18,675 บาท Sat Jun 29 20:44:17 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:44:17 pm
62121 ประกาศผู้ชนะ วัสดุ 10 รายการ 18,680 บาท .pdf 643 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 18,680 บาท Thu Jun 27 12:28:17 2019 มิถุนายน 27, 2019, 12:28:17 pm
62129 ประกาศผู้ชนะฯ ถ่ายเอกสาร 10,000 บาท.pdf 673 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 100 ชุด เป็นเงิน 10,000 บาท Sat Jun 29 20:42:25 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:42:25 pm
62130 ประกาศผู้ชนะฯ วัสดุสำนักงาน 10,000 บาท.pdf 647 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,000 บาท Sat Jun 29 20:41:08 2019 มิถุนายน 29, 2019, 08:41:08 pm
62136 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มฯ 20,000 บาท .pdf 663 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ 20,000 บาท Mon Sep 9 18:45:56 2019 กันยายน 09, 2019, 06:45:56 pm
62138 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท .pdf 656 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท Mon Sep 9 18:47:08 2019 กันยายน 09, 2019, 06:47:08 pm
62142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท .pdf 653 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท Mon Sep 9 18:48:04 2019 กันยายน 09, 2019, 06:48:04 pm
62144 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 30,000 บาท .pdf 622 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ฯ 30,000 บาท Mon Sep 9 18:49:11 2019 กันยายน 09, 2019, 06:49:11 pm
62166 จ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบฯ 10,000 บาท .pdf 616 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมานำข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ฯ 10,000 บาท Mon Sep 9 18:50:24 2019 กันยายน 09, 2019, 06:50:24 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »