แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.65112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 39,000 บาท.pdf 105 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 39,000 บาท Mon Jul 25 15:40:39 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:40:39 pm
สวพ.พ.65113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มฯ จำนวน 50 เล่ม 24,000 บาท.pdf 101 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการดำเนินงาน 24,000 บาท Fri Sep 16 10:26:29 2022 กันยายน 16, 2022, 10:26:29 am
สวพ.พ.65114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 8,590 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 8,590 บาท Mon Jul 25 15:41:13 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:41:13 pm
สวพ.พ.65116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุปศุสัตว์ 4 รายการ 40,000 บาท.pdf 105 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุปศุสัตว์ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 40,000 บาท Mon Jul 25 15:39:34 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:39:34 pm
สวพ.พ.65117 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 26,000 บาท.pdf 99 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 26,000 บาท Mon Jul 25 15:41:40 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:41:40 pm
สวพ.พ.65118 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 22,669 บาท.pdf 109 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 22,669 บาท Mon Jul 25 15:42:07 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:42:07 pm
สวพ.พ.65119 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 7,800 บาท.pdf 108 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 7,800 บาท Mon Jul 25 15:42:37 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:42:37 pm
สวพ.พ.65121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 7,200 บาท.pdf 105 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 7,200 บาท Fri Sep 16 10:27:17 2022 กันยายน 16, 2022, 10:27:17 am
สวพ.พ.65123 ประดาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ 15,000 บาท.pdf 112 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ เป็นเงิน 15,000 บาท Fri Sep 16 10:27:53 2022 กันยายน 16, 2022, 10:27:53 am
สวพ.พ.65135 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 47,000 บาท.pdf 124 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 47,000 บาท Fri Sep 16 10:28:26 2022 กันยายน 16, 2022, 10:28:26 am
สวพ.พ.65141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ 8,900 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 8,900 บาท Fri Sep 16 10:29:20 2022 กันยายน 16, 2022, 10:29:20 am
สวพ.พ.66033 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 54 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 30,000 บาท Tue Mar 7 13:27:37 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:27:37 pm
สวพ.พ.66037 ซื้อกระท่อม 500 ต้น 20,000 บาท.pdf 61 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท Tue Mar 7 13:34:50 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:34:50 pm
สวพ.พ.66039 ซื้อกระท่อม 500 ต้น 20,000 บาท.pdf 67 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 500 ต้น เป็นเงิน 20,000 บาท Tue Mar 7 13:34:10 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:34:10 pm
สวพ.พ.66040 ซื้อกระท่อม 600 ต้น 24,000 บาท.pdf 71 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อต้นกระท่อม จำนวน 600 ต้น เป็นเงิน 24,000 บาท Tue Mar 7 13:33:45 2023 มีนาคม 07, 2023, 01:33:45 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »