แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64119 ซื้อ 6,700 บาท.pdf 110 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องอะคริลิค จำนวน 1 ชิ้น 6,700 บาท Thu Jun 17 13:56:01 2021 มิถุนายน 17, 2021, 01:56:01 pm
สวพ.64137 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,057 บาท.PDF 117 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,057 บาท Wed Jul 7 17:13:47 2021 กรกฎาคม 07, 2021, 05:13:47 pm
สวพ.64139 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,400 บาท.PDF 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท Wed Jul 7 17:13:05 2021 กรกฎาคม 07, 2021, 05:13:05 pm
สวพ.พ.64174 ค่าวัสดุสำนักงาน 42,000.PDF 113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ 42,000 บาท Mon Sep 20 15:37:35 2021 กันยายน 20, 2021, 03:37:35 pm
สวพ.พ.64175 ค่าวัสดุสำนักงาน 37,970.PDF 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 37,970 บาท Mon Sep 20 15:38:07 2021 กันยายน 20, 2021, 03:38:07 pm
สวพ.พ.65003 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 90,000 บาท.pdf 406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 1 รายการ 90,000 บาท Mon Nov 15 11:27:57 2021 พฤศจิกายน 15, 2021, 11:27:57 am
สวพ.พ.65008 ซื้อพันธุ์ปลา 40,000 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อพันธุ์ปลา จำนวน 16,000 ตัว เป็นเงิน 40,000 บาท Fri Dec 24 17:37:38 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:37:38 pm
สวพ.พ.65009 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 30,000 บาท Fri Dec 24 17:34:14 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:34:14 pm
สวพ.พ.65009 ค่าจ้างเหมาบริการ 30,000 บาท.pdf 114 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 30,000 บาท Fri Dec 24 17:34:14 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:34:14 pm
สวพ.พ.65010 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7,800 บาท.pdf 102 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 7,800 บาท Fri Dec 24 17:38:30 2021 ธันวาคม 24, 2021, 05:38:30 pm
สวพ.พ.65012 ค่าจ้างเหมาบริการ 21,400 บาท.pdf 105 จ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 21,400 บาท Thu Jan 13 13:24:00 2022 มกราคม 13, 2022, 01:24:00 pm
สวพ.พ.65015 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,500 บาท.pdf 101 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 11,500 บาท Thu Jan 20 14:01:27 2022 มกราคม 20, 2022, 02:01:27 pm
สวพ.พ.65016 ซื้อวัสดุสำนักงาน 9,380 บาท.pdf 101 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 9,380 บาท Thu Jan 13 13:24:41 2022 มกราคม 13, 2022, 01:24:41 pm
สวพ.พ.65017 ค่าจ้างเหมาบริการ 90,000 บาท.pdf 111 ประกาศจ้างเหมาบริการจำนวน 1 งาน 90,000 บาท Thu Jan 13 13:23:25 2022 มกราคม 13, 2022, 01:23:25 pm
สวพ.พ.65017 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 60,000 บาท.pdf 126 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการ 60,000 บาท Mon Jul 25 15:36:19 2022 กรกฎาคม 25, 2022, 03:36:19 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »