แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
298.61 วัสดุสำนักงาน 5 รายการ 13,470 บาท .pdf 604 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ จำนวน 13,470 บาท Fri Sep 7 08:45:49 2018 กันยายน 07, 2018, 08:45:49 am
299.61 กระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 11,550 บาท .pdf 620 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 11,550 บาท Fri Sep 7 08:47:01 2018 กันยายน 07, 2018, 08:47:01 am
300.61 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 23,400 บาท .pdf 599 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม โครงการฝึกอบรมฯ ลูกไก่ ปี 2561 Mon Sep 10 09:47:07 2018 กันยายน 10, 2018, 09:47:07 am
303.61 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 21,148.55 บาท .pdf 623 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ จำนวน 21,148.55 บาท Mon Sep 10 09:51:23 2018 กันยายน 10, 2018, 09:51:23 am
304.61 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม 7,920 บาท .pdf 620 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม จำนวน 7,920 บาท Mon Sep 10 09:53:56 2018 กันยายน 10, 2018, 09:53:56 am
62016 จ้างเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ 24,600 บาท .pdf 651 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนคอมเพลสเซอร์ฯ จำนวน 24,600 บาท Thu Feb 21 10:31:17 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:31:17 am
62023 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 16,000 บาท.pdf 646 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย 148 โครงการ จำนวน 16,0 Thu Feb 21 10:33:16 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:33:16 am
62024 ซื้อวัสดุสำนักงาน 11,956 บาท .pdf 574 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,956 บาท Thu Feb 21 10:34:11 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:34:11 am
62027 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ 6,000 บาท .pdf 736 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 6,000 บาท Thu Feb 21 10:38:35 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:38:35 am
62032 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12,710 บาท .pdf 554 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 12,710 บาท Thu Feb 21 10:39:16 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:39:16 am
62033 จ้างจัดพิมพ์วารสาร 17,850 บาท .pdf 573 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารฯ 17,850 บาท Thu Feb 21 10:40:59 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:40:59 am
62037 จ้างทำกระเป๋า 18,000 บาท .pdf 594 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำกระเป๋าใส่เอกสาร 18,000 บาท Thu Feb 21 10:41:41 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:41:41 am
62055 วัสดุ 14 รายการ .pdf 646 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ 42,705 บาท Mon Mar 11 09:35:38 2019 มีนาคม 11, 2019, 09:35:38 am
62076 ประกาศจ้างทำแปลงเกษตร 20,000 บาท.pdf 726 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำแปลงเกษตร 20,000 บาท Thu Apr 18 10:51:15 2019 เมษายน 18, 2019, 10:51:15 am
62077 ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน 13,000 บาท.pdf 657 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 13,000 บาท Thu Apr 18 10:46:14 2019 เมษายน 18, 2019, 10:46:14 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »