แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.64078 จ้าง 26,200 บาท.pdf 112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 26,200 บาท Mon May 3 13:13:12 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:13:12 pm
สวพ.64080 จ้าง 35,000 บาท.pdf 124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:12:20 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:12:20 pm
สวพ.64082 ซื้อ 15,400 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 15,400 บาท Mon May 3 13:13:54 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:13:54 pm
สวพ.64083 ซื้อ 7,180 บาท.pdf 114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,180 บาท Mon May 3 13:14:50 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:14:50 pm
สวพ.64093 ประกาศจ้างเหมาในการประเมินสารตกค้างใน.pdf 209 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 30,000 บาท Mon May 3 17:11:14 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 05:11:14 pm
สวพ.64094 ซื้อ 72,9000 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 72,900 บาท Mon May 3 13:15:47 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:15:47 pm
สวพ.64095 ซื้อ 8880 บาท.pdf 114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 8,880 บาท Mon May 3 17:12:52 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 05:12:52 pm
สวพ.64098 ประกาศจ้างเหมาจัดทำตำหรับยาในการลดสาร.pdf 158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 50,000 บาท Mon May 3 17:11:49 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 05:11:49 pm
สวพ.64100 ซื้อ 44,090 บาท.pdf 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 44,090 บาท Fri May 7 17:09:44 2021 พฤษภาคม 07, 2021, 05:09:44 pm
สวพ.64101 ซื้อ 50,500 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม 4 รายการ 50,500 บาท Fri May 14 14:47:55 2021 พฤษภาคม 14, 2021, 02:47:55 pm
สวพ.64102 จ้าง 40,000 บาท.pdf 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท Tue May 11 16:39:48 2021 พฤษภาคม 11, 2021, 04:39:48 pm
สวพ.64104 ซื้อ 50,000 บาท.pdf 107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 50,000 บาท Wed Jun 9 15:57:43 2021 มิถุนายน 09, 2021, 03:57:43 pm
สวพ.64110 จ้าง 50,000 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 50,000 บาท Fri Jun 4 11:44:29 2021 มิถุนายน 04, 2021, 11:44:29 am
สวพ.64111 ซื้อ 7,000 บาท.pdf 111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 7,000 บาท Fri Jun 4 11:45:43 2021 มิถุนายน 04, 2021, 11:45:43 am
สวพ.64112 ซื้อ 38,780 บาท.pdf 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 38,780 บาท Fri Jun 4 11:43:07 2021 มิถุนายน 04, 2021, 11:43:07 am
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »