แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศเรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายก.pdf 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 39,600 บาท Thu Jul 29 15:19:42 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:19:42 pm
ประกาศเรื่องซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ ยอด 11,000 .pdf 103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ 11,000 บาท Wed Jun 30 08:51:34 2021 มิถุนายน 30, 2021, 08:51:34 am
สวพ.64019 ซื้อ 14,050 บาท.pdf 101 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 14,050 บาท Sun May 2 15:57:12 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:12 pm
สวพ.64022 ซื้อ 5,200 บาท.pdf 107 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 5,200 บาท Mon May 3 13:02:40 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:02:40 pm
สวพ.64031 ซื้อ 53,485 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 53,485 บาท Mon May 3 13:01:42 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:01:42 pm
สวพ.64038 ซื้อ 18,000 บาท.pdf 112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 18,000 บาท Sun May 2 15:57:46 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:57:46 pm
สวพ.64048 ซื้อ 16,000 บาท.pdf 103 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ 16,000 บาท Sun May 2 15:58:15 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:58:15 pm
สวพ.64058 จ้าง 22,500 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 22,500 บาท Tue May 18 09:10:15 2021 พฤษภาคม 18, 2021, 09:10:15 am
สวพ.64062 ซื้อ 25,230 บาท.pdf 116 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ 25,230 บาท Mon May 3 13:03:26 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:03:26 pm
สวพ.64064 ซื้อ 62,000 บาท.pdf 99 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 62,000 บาท Mon May 3 13:07:51 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:07:51 pm
สวพ.64066 จ้าง 70,000 บาท.pdf 192 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท Mon May 3 13:04:38 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:04:38 pm
สวพ.64067 จ้าง 70,000 บาท.pdf 132 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 70,000 บาท Mon May 3 13:05:36 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:05:36 pm
สวพ.64069 จ้าง 35,000 บาท.pdf 123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:06:35 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:06:35 pm
สวพ.64073 ซื้อ 44,000 บาท.pdf 122 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 44,000 บาท Mon May 3 13:08:59 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:08:59 pm
สวพ.64074 จ้าง 35,000 บาท.pdf 124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 35,000 บาท Mon May 3 13:11:27 2021 พฤษภาคม 03, 2021, 01:11:27 pm
หน้า: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »