แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
สวพ.พ.ภค.64166 จ้าง 95,000 บาท.PDF 325 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 95,000 บาท Wed Sep 1 10:36:55 2021 กันยายน 01, 2021, 10:36:55 am
สวพ.พ.ภค.64165 ซื้อ 18,200 บาท.PDF 335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 18,200 บาท Wed Sep 1 10:37:23 2021 กันยายน 01, 2021, 10:37:23 am
สวพ.พ.ภค.64123 ซื้อ 7,800 บาท.PDF 323 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 7,800 บาท Thu Jul 29 15:35:52 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:35:52 pm
สวพ.พ.ภค.64099 ซื้อ 17,325 บาท.PDF 475 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 17,325 บาท Thu Jul 29 15:35:27 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:35:27 pm
สวพ.พ.ภค.64096 ซื้อ 9,520 บาท.PDF 345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ 9,520 บาท Thu Jul 29 15:35:00 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:35:00 pm
สวพ.พ.ภค.64092 ซื้อ 5,010 บาท.PDF 309 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ 5,010 บาท Thu Jul 29 15:34:26 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:34:26 pm
สวพ.พ.ภค.64085 ซื้อ 10,590 บาท.PDF 330 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ 10,590 บาท Thu Jul 29 15:33:52 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:33:52 pm
สวพ.พ.ภค.64078 ค่าจ้างเหมาบริการ 40,000 บาท.PDF 314 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 40,000 บาท Thu Jul 29 15:33:23 2021 กรกฎาคม 29, 2021, 03:33:23 pm
สวพ.พ.ภค.64066 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,400 บาท.pdf 292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท Fri May 28 13:23:03 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 01:23:03 pm
สวพ.พ.ภค.64064 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10,000 บาท.pdf 326 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,000 บาท Fri May 28 13:22:27 2021 พฤษภาคม 28, 2021, 01:22:27 pm
สวพ.พ.ภค.64062 ซื้อ 7,804 บาท.pdf 300 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ 7,804 บาท Sun May 2 15:32:45 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:32:45 pm
สวพ.พ.ภค.64060 จ้าง 120,000 บาท.pdf 329 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 120,000 บาท Sun May 2 15:32:06 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:32:06 pm
สวพ.พ.ภค.64059 ซื้อ 10,400 บาท.pdf 336 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ 10,400 บาท Sun May 2 15:31:46 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:31:46 pm
สวพ.พ.ภค.64053 ซื้อ 5,036 บาท.pdf 317 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ 5,036 บาท Sun May 2 15:31:18 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:31:18 pm
สวพ.พ.ภค.64044 จ้าง 6,900 บาท.pdf 318 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการฯ 6,900 บาท Sun May 2 15:30:44 2021 พฤษภาคม 02, 2021, 03:30:44 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18