แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - CHANTAPAT SOMPAN

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Filename Downloads ข้อความ Posted
219.61 จ้างเหมาทำเล่มรายงานบริการวิชาการ 10,000 บาท .pdf 952 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเล่มรายงานบริการวิชการ จำนวน 10,000 บาท Thu Jul 26 14:19:53 2018 กรกฎาคม 26, 2018, 02:19:53 pm
62136 จ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มฯ 20,000 บาท .pdf 888 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำรูปเล่มหนังสือฯ 20,000 บาท Mon Sep 9 18:45:56 2019 กันยายน 09, 2019, 06:45:56 pm
225.61 จ้างเหมาจัดพิมพ์วารสาร 26,000 บาท.pdf 886 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดพิมพ์วาร Wed Aug 15 16:49:39 2018 สิงหาคม 15, 2018, 04:49:39 pm
62081 จ้างเหมาบริการรถตู้ 8,500 บาท .pdf 876 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500 บาท Thu Apr 11 10:30:57 2019 เมษายน 11, 2019, 10:30:57 am
62206 วัสดุสำนักงาน 43,800บาท .pdf 874 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 43,800 บาท Mon Sep 9 20:54:16 2019 กันยายน 09, 2019, 08:54:16 pm
62138 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท .pdf 873 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8,240 บาท Mon Sep 9 18:47:08 2019 กันยายน 09, 2019, 06:47:08 pm
62202 วัสดุสำนักงาน 8,092 บาท .pdf 858 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 8,092 บาท Mon Sep 9 20:51:52 2019 กันยายน 09, 2019, 08:51:52 pm
62027 จ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการ 6,000 บาท .pdf 855 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดบูธนิทรรศการฯ 6,000 บาท Thu Feb 21 10:38:35 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019, 10:38:35 am
62182 จ้างเหมาเก็บข้อมูลฯ 50,000 บาท .pdf 852 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามฯและ focus Group 50,000 บาท Mon Sep 9 19:04:40 2019 กันยายน 09, 2019, 07:04:40 pm
220.61 50000 ระบบสารสนเทศ .pdf 847 ประกาศจ้างเหมาจัดทำระบบสารสนเทศงานวิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ระบบ Thu Sep 13 09:59:56 2018 กันยายน 13, 2018, 09:59:56 am
ซื้อผ้าคลุมโต๊ะ 40,660 บาท.pdf 845 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 40,660 บาท Mon Jun 11 10:17:27 2018 มิถุนายน 11, 2018, 10:17:27 am
62205 วัสดุสำนักงาน 17,900 บาท .pdf 836 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17,900 บาท Mon Sep 9 20:53:08 2019 กันยายน 09, 2019, 08:53:08 pm
62076 ประกาศจ้างทำแปลงเกษตร 20,000 บาท.pdf 831 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาทำแปลงเกษตร 20,000 บาท Thu Apr 18 10:51:15 2019 เมษายน 18, 2019, 10:51:15 am
62142 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท .pdf 829 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5,700 บาท Mon Sep 9 18:48:04 2019 กันยายน 09, 2019, 06:48:04 pm
62201 วัสดุสำนักงาน 25,000 บาท .pdf 828 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 25,000 บาท Mon Sep 9 19:52:24 2019 กันยายน 09, 2019, 07:52:24 pm
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18