แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - wipawan

หน้า: « 1 2 3 4 5 »
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27880

17
จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65 20000 บาท

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำรูปเล่ม7059.60

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เครื่องพิมพ์) 31670 บาท

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 11100 บาท

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 7150 บาท

22
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประชุมกบม.ครั้งที่12-2565 6515.60 บาท

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ 51970 บาท

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ 59730 บาท

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารทำรูปเล่มวาระการประชุมสภาครั้งที่10/2565

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพน้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา 5666.70

27
ประกาศจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรุปเล่มประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 6928 บาท

28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องประชุม โครงการศึกษาดูงาน จำนวน 40000 บาท

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี 26000 บาท

30
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 20 รายการ2900

หน้า: « 1 2 3 4 5 »