ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Thu Jul 12 15:51:57 2018 กรกฎาคม 12, 2018, 03:51:57 pm

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างระบบน้ำเพื่อเกษตร 262,790 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Thu Jul 12 15:51:57 2018 กรกฎาคม 12, 2018, 03:51:57 pm
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างงานก่อสร้างระบบน้ำเพื่อการเกษตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วอเตอร์เวิร์ค เป็นเงินทั้งสิ้น 262,790 บาท