ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเวที และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20000.-

(1/1)

nattytoktok:
ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายเวที และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 20000 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version