ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:44:55 2018 กันยายน 21, 2018, 09:44:55 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 35 รายการ 39,055 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:44:55 2018 กันยายน 21, 2018, 09:44:55 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บอมกิจเกษตร เป็นเงินทั้งสิ้น 39,055 บาท