ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:40:44 2018 กันยายน 21, 2018, 09:40:44 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุ จำนวน 13 รายการ 8,279 บาท
เริ่มหัวข้อโดย: Soawanee ที่ Fri Sep 21 09:40:44 2018 กันยายน 21, 2018, 09:40:44 am
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ ได้แก่ นายพินิจ  บูรณะกิจทวี เป็นเงินทั้งสิ้น 8,279 บาท