ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

หัวข้อ

(1/237) > >>

[1] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

[2] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี30000

[3] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีโปรดเกล้านายกสภา 26400

[4] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ 8,200 บาท

[5] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 2 รายการ 10,000 บาท

[6] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ 22000

[7] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 43,000 บาท

[8] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อกรดฮิวมิก/กรดฟลูวิกเข้มข้น เป็นเงิน 29,900 บาท

[9] ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 43,000 บาท

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version