แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - wipawan

หน้า: « 1 2 3 4 »
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 37010

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม13/63

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาสภาจากคณาจารย์ประจำ 13980

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4รายการ 13600 บาท

35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา12/2563 5204.50 บาท

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม 6163.50 บาท

38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสาย cable USB 6200 บาท

39
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ 60000 บาท

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องพิมพ์)21870 บาท

41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562  96000 บาท

42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษ)2 รายการ 10250 บาท

43
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าห้องประชุมโครงการศึกษาดูงาน 30000 บาท

44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 บาท

45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ายถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคลากรวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่1/2562  6720 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 »