แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - wipawan

หน้า: « 1 2 3 4 »
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรูปเล่มรายงานการประชุมกบมและสภาปี 64-24600

17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารฯกบม.12-64 5957.55 บาท

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 รายการ

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  6 รายการ

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 รายการ 80000 บาท

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 รายการ 70000 บาท

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม6/2564 จำนวน 5809.05 บาท

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564 5290.25 บาท

24
จัดทำเล่มรายงานการประชุมสภา กบม ข้อบังคับและระเบียบปี63 99700

25
ประกาศจ้ายถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา2-64 6772.50

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาคณบดีคณะต่างๆและผอ. 19510

27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 32230 บาท

28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา15/2563และประชุมยกร่าง6/2563

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม สำนักงานสภา 5600

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสภามหาวิทยาลัย 5155 บาท

หน้า: « 1 2 3 4 »