แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - wipawan

หน้า: « 1 2 3 4 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
จ้างทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยปี 62-6900บาท.pdf 113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการ Fri Apr 3 15:45:11 2020 เมษายน 03, 2020, 03:45:11 pm
จ้างทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี.pdf 118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9000 Thu Nov 7 13:20:33 2019 พฤศจิกายน 07, 2019, 01:20:33 pm
จ้างถ่ายเอกสารสภา6-64.pdf 104 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มประชุมสภามหาวิทยาลัย Mon May 17 13:35:31 2021 พฤษภาคม 17, 2021, 01:35:31 pm
จ้างถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์1.62.pdf 123 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ายถ่ายเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณาจารย์ฯ1/2562 Thu Nov 7 13:19:25 2019 พฤศจิกายน 07, 2019, 01:19:25 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำเล่มประชุกบม 6-64.pdf 108 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม6/2564 Fri May 21 16:20:48 2021 พฤษภาคม 21, 2021, 04:20:48 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา12-63-5204.50.pdf 125 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา12/2563 Mon Sep 14 13:28:09 2020 กันยายน 14, 2020, 01:28:09 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภา 15-63และยกร่างกฎหมาย6-63 5224.10.pdf 157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มสภาและประชุมยกร่าง Fri Dec 18 14:16:27 2020 ธันวาคม 18, 2020, 02:16:27 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มการประชุมสภา 6163.50 บาท.pdf 106 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่ม Thu Jul 9 16:31:43 2020 กรกฎาคม 09, 2020, 04:31:43 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรุปเล่มประชุมสภามหาวิทยาลัย 5666.70 บาท.pdf 86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพน้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา Thu Sep 8 13:40:40 2022 กันยายน 08, 2022, 01:40:40 pm
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรุปเล่มประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 6928 บาท.pdf 74 ประกาศจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรุปเล่มประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 6928 บาท Fri Jul 22 13:13:15 2022 กรกฎาคม 22, 2022, 01:13:15 pm
จ้างถ่ายเอกสารประกอบจัดทำเล่มประชุมสภา2-64.pdf 205 ประกาศจ้ายถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มเอกสารประกอบการประชุมสภา2-64 Thu Feb 4 15:38:19 2021 กุมภาพันธ์ 04, 2021, 03:38:19 pm
จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65.pdf 46 จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65 Tue Feb 21 15:12:52 2023 กุมภาพันธ์ 21, 2023, 03:12:52 pm
จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ.pdf 480 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจา Mon Sep 16 13:38:20 2019 กันยายน 16, 2019, 01:38:20 pm
จัดทำเล่มรายงานการประชุมสภาและกบม เล่มข้อบังคับและระเบียบปี63.pdf 120 จัดทำเล่มรายงานการประชุมสภา กบม. ข้อบังคับและระเบียบปี63 Thu Mar 11 14:56:57 2021 มีนาคม 11, 2021, 02:56:57 pm
จัดทำเล่มประชุมกบม.pdf 164 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม13/63 Fri Oct 30 10:11:23 2020 ตุลาคม 30, 2020, 10:11:23 am
หน้า: « 1 2 3 4 »