แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - wipawan

หน้า: 1 2 3 4 5 »
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำช่อดอกไม้แสดงความยินดี30000

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้านายกสภา67-26400

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่พิธีรับสนองพระบรมราชโองการฯ 22000

5
ประกาศชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14090

6
ประกาศชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายดำเนินการเลือกกรรมการสภาจากคณาจารย์ประจำ14190

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน35700

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ ม. ยอด 54765 บาท

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ม. ยอด 49835 บาท

10
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายผอ.สวทและคณบดีมนุษย์

11
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม 27880

12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมสภาครั้งที่6-7-2566 5342บาท

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมจัดทำรูปเล่มประชุมกบม. ครั้งที่ 4/2566 -5158.40

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 27880

15
จ้างจัดทำรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยและประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยปี 65 20000 บาท

หน้า: 1 2 3 4 5 »