แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Patcharee Thipchompu

หน้า: « 1 2 3 »
16
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม

17
9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6

18
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท

19
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่

20
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ 3 รายการ

21
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ

22
ซื้อกระดาษ A 4 เพื่อการบริหารจัดการหลักสุตรฯ

23
ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ

24
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ

25
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามวิเคราะห์ศักยภาพผู้สูงอายุ เงินทุน และทรัพยกรภายในชุมชน

26
จ้างเหมาสรุปรูปเล่มรายงาานการดำเนินโครงการฯ

27
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน

28
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ

29
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความต้องการฯ

30
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการแปรรูปไข่เค็มสมุนไพรและน้ำพริกกรอบสัปปะรด และการแปรรูปน้ำพริกเผาสัปปะรด

หน้า: « 1 2 3 »