แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: « 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ.pdf 518 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ Tue Jul 2 12:11:09 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:11:09 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท.pdf 130 ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท Wed Nov 6 09:46:05 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:46:05 am
7-ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,350 บาท (ร้.pdf 530 ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,350 บาท Mon Sep 9 14:37:02 2019 กันยายน 09, 2019, 02:37:02 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ.pdf 568 ซื้อกระดาษ A 4 เพื่อการบริหารจัดการหลักสุตรฯ Tue Jul 2 12:16:56 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:56 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.โท).pdf 725 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาโท การจัดการ) Mon Sep 9 14:41:46 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:46 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.เอก).pdf 730 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาเอก การจัดการ) Mon Sep 9 14:43:02 2019 กันยายน 09, 2019, 02:43:02 pm
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง.pdf 605 จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ Tue Jul 2 12:08:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:08:34 pm
จ้างเหมาสรุปรูปเล่มรายงาานการดำเนินโครงการฯ.pdf 527 จ้างเหมาสรุปรูปเล่มรายงาานการดำเนินโครงการฯ Tue Jul 2 12:14:18 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:14:18 pm
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน.pdf 489 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 5 วัน Tue Jul 2 12:13:55 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:55 pm
จ้างเหมารถตู้ นายประเทศ สิทธิวงศ์ จำนวน 10,050 .pdf 157 จ้างเหมารถตู้ นายประเทศ สิทธิวงศ์ จำนวน 10,050 Wed Nov 6 09:45:44 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:45:44 am
จ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ กจ.ม. พัชรี ทิพย์ชมภู.pdf 159 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ กจ.ม. พัชรี ทิพย์ชมภู Wed Nov 6 09:44:55 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:44:55 am
จ้างเหมาบริการรายบุคคล ปร.ด. ปี 62 อารีรัตน์ สุวรรณโน.pdf 129 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ปร.ด. ปี 62 อารีรัตน์ สุวรรณโน Wed Nov 6 09:45:17 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:45:17 am
3-จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน.pdf 485 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน Mon Sep 9 14:34:05 2019 กันยายน 09, 2019, 02:34:05 pm
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่.pdf 520 จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม Mon Sep 9 14:33:13 2019 กันยายน 09, 2019, 02:33:13 pm
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความต้องการฯ.pdf 511 จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการวิเคราะห์ความต้องการฯ Tue Jul 2 12:13:07 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:07 pm
หน้า: « 1 2 3 »