แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ.pdf 851 โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจ Mon Nov 27 14:25:59 2017 พฤศจิกายน 27, 2017, 02:25:59 pm
วัสดุดำเนินโครงการฯ ร้านไอลีน จำนวน 16,370 บาท.pdf 141 วัสดุดำเนินโครงการฯ ร้านไอลีน จำนวน 16,370 บาท Wed Nov 6 09:46:26 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:46:26 am
5300.pdf 711 ประกาศซื้อหมึก Tue Jan 23 13:56:05 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:05 pm
5500.pdf 640 ประกาศซื้อกระดาษ A4 Tue Apr 17 10:11:10 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:10 am
รถตู้ 12640.pdf 535 ประกาศจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Tue Apr 17 10:11:55 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:55 am
วัสดุ 7810.pdf 610 ประกาศ ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Apr 17 10:12:33 2018 เมษายน 17, 2018, 10:12:33 am
ประกาศ 8000.pdf 730 ประกาศ จ้างเหมาอัดภาพพร้อมกรอบหลุย์ ขนาด 16*24 นิ้ว Tue Jan 23 13:56:55 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:55 pm
ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet.pdf 556 ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet Tue Jul 2 12:10:19 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:10:19 pm
5-ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 11,89.pdf 487 ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 11,890 Mon Sep 9 14:35:53 2019 กันยายน 09, 2019, 02:35:53 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ.pdf 569 ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Tue Jul 2 12:16:30 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:30 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ.pdf 598 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Jul 2 12:17:25 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:25 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ.pdf 517 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ Tue Jul 2 12:13:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:34 pm
4-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน15,1.pdf 485 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน15,150 Mon Sep 9 14:35:11 2019 กันยายน 09, 2019, 02:35:11 pm
9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6.pdf 521 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ Mon Sep 9 14:40:30 2019 กันยายน 09, 2019, 02:40:30 pm
26250.pdf 645 ซื้อวัสดุสำนักงาน Mon Sep 9 14:41:03 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:03 pm
หน้า: 1 2 3 »