แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
วัสดุดำเนินโครงการฯ ร้านไอลีน จำนวน 16,370 บาท.pdf 170 วัสดุดำเนินโครงการฯ ร้านไอลีน จำนวน 16,370 บาท Wed Nov 6 09:46:26 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:46:26 am
วัสดุ 7810.pdf 684 ประกาศ ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Apr 17 10:12:33 2018 เมษายน 17, 2018, 10:12:33 am
รถตู้ 12640.pdf 585 ประกาศจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Tue Apr 17 10:11:55 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:55 am
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.โท).pdf 769 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาโท การจัดการ) Mon Sep 9 14:41:46 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:46 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.เอก).pdf 763 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาเอก การจัดการ) Mon Sep 9 14:43:02 2019 กันยายน 09, 2019, 02:43:02 pm
ประกาศ.pdf 883 โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจ Mon Nov 27 14:25:59 2017 พฤศจิกายน 27, 2017, 02:25:59 pm
ประกาศ 8000.pdf 788 ประกาศ จ้างเหมาอัดภาพพร้อมกรอบหลุย์ ขนาด 16*24 นิ้ว Tue Jan 23 13:56:55 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:55 pm
ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet.pdf 615 ซื้อหมึก Toner HP CBA35A 85A Ezzyiet Tue Jul 2 12:10:19 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:10:19 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ.pdf 623 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Jul 2 12:17:25 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:25 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ.pdf 547 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินงานของหลักสูตร จำนวน 7 รายการ Tue Jul 2 12:13:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:13:34 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ.pdf 590 ซื้อกระดาษ A 4 เพื่อการบริหารจัดการหลักสุตรฯ Tue Jul 2 12:16:56 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:56 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ.pdf 598 ซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ Tue Jul 2 12:16:30 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:30 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ.pdf 558 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ Tue Jul 2 12:11:09 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:11:09 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท.pdf 159 ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท Wed Nov 6 09:46:05 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:46:05 am
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง.pdf 520 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบสอบถามวิเคราะห์ศักยภาพผู้สูงอายุ เงินทุน และทรัพยกรภายในชุม Tue Jul 2 12:14:40 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:14:40 pm
หน้า: 1 2 3 »