แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ.pdf 1010 โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจ Mon Nov 27 14:25:59 2017 พฤศจิกายน 27, 2017, 02:25:59 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.เอก).pdf 974 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาเอก การจัดการ) Mon Sep 9 14:43:02 2019 กันยายน 09, 2019, 02:43:02 pm
วัสดุ 7810.pdf 972 ประกาศ ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Apr 17 10:12:33 2018 เมษายน 17, 2018, 10:12:33 am
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.โท).pdf 963 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาโท การจัดการ) Mon Sep 9 14:41:46 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:46 pm
ประกาศ 8000.pdf 951 ประกาศ จ้างเหมาอัดภาพพร้อมกรอบหลุย์ ขนาด 16*24 นิ้ว Tue Jan 23 13:56:55 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:55 pm
5500.pdf 932 ประกาศซื้อกระดาษ A4 Tue Apr 17 10:11:10 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:10 am
5300.pdf 909 ประกาศซื้อหมึก Tue Jan 23 13:56:05 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:05 pm
26250.pdf 862 ซื้อวัสดุสำนักงาน Mon Sep 9 14:41:03 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:03 pm
9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6.pdf 838 9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6 Tue Jul 2 12:21:48 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:21:48 pm
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ ขวดแก้ว เกลือ เมลทอล.pdf 831 จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ Tue Jul 2 12:09:12 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:09:12 pm
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง.pdf 828 จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ Tue Jul 2 12:08:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:08:34 pm
รถตู้ 12640.pdf 821 ประกาศจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง Tue Apr 17 10:11:55 2018 เมษายน 17, 2018, 10:11:55 am
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท .pdf 817 2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท Tue Jul 2 12:20:31 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:31 pm
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท .pdf 803 กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท Mon Sep 9 14:33:39 2019 กันยายน 09, 2019, 02:33:39 pm
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่.pdf 798 1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ Tue Jul 2 12:20:07 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:07 pm
หน้า: 1 2 3 »