แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ประกาศ.pdf 821 โครงการนำนักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานและร่วมนำเสนอ/บทความวิชาการ/บทความวิจ Mon Nov 27 14:25:59 2017 พฤศจิกายน 27, 2017, 02:25:59 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.เอก).pdf 706 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาเอก การจัดการ) Mon Sep 9 14:43:02 2019 กันยายน 09, 2019, 02:43:02 pm
ประกาศ 8000.pdf 700 ประกาศ จ้างเหมาอัดภาพพร้อมกรอบหลุย์ ขนาด 16*24 นิ้ว Tue Jan 23 13:56:55 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:55 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.โท).pdf 684 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาโท การจัดการ) Mon Sep 9 14:41:46 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:46 pm
5300.pdf 681 ประกาศซื้อหมึก Tue Jan 23 13:56:05 2018 มกราคม 23, 2018, 01:56:05 pm
9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6.pdf 617 9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6 Tue Jul 2 12:21:48 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:21:48 pm
26250.pdf 610 ซื้อวัสดุสำนักงาน Mon Sep 9 14:41:03 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:03 pm
จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ เครื่องมือวิจัยขั้นสูง.pdf 582 จ้างเหมาเอกสารประกอบการอบรมโครงการเพ่ิมสมรรถนะทางการวิจัยด้านการจัดการ Tue Jul 2 12:08:34 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:08:34 pm
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ 3 รายการ.pdf 572 จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ทำแผ่นพับ และจ้างเหมาทำภาพนิ่งและวีดีโอ 3 รายการ Tue Jul 2 12:17:52 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:52 pm
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท .pdf 571 2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท Tue Jul 2 12:20:31 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:31 pm
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ.pdf 569 ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Jul 2 12:17:25 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:17:25 pm
จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ ขวดแก้ว เกลือ เมลทอล.pdf 567 จ้างเหมาจัดทำวัสดุ อุปกรณ์สาธิตการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาหม่อง ลูกประคบ Tue Jul 2 12:09:12 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:09:12 pm
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่.pdf 554 1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ Tue Jul 2 12:20:07 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:20:07 pm
ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ.pdf 547 ซื้อกระดาษ A 4 เพื่อการบริหารจัดการหลักสุตรฯ Tue Jul 2 12:16:56 2019 กรกฎาคม 02, 2019, 12:16:56 pm
วัสดุ 7810.pdf 547 ประกาศ ซื้อวัสดุเพื่อประกอบการดำเนินโครงการ Tue Apr 17 10:12:33 2018 เมษายน 17, 2018, 10:12:33 am
หน้า: 1 2 3 »