แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - Patcharee Thipchompu

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
วัสดุดำเนินโครงการฯ ร้านไอลีน จำนวน 16,370 บาท.pdf 397 วัสดุดำเนินโครงการฯ ร้านไอลีน จำนวน 16,370 บาท Wed Nov 6 09:46:26 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:46:26 am
ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท.pdf 366 ซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 8674 บาท Wed Nov 6 09:46:05 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:46:05 am
จ้างเหมารถตู้ นายประเทศ สิทธิวงศ์ จำนวน 10,050 .pdf 402 จ้างเหมารถตู้ นายประเทศ สิทธิวงศ์ จำนวน 10,050 Wed Nov 6 09:45:44 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:45:44 am
จ้างเหมาบริการรายบุคคล ปร.ด. ปี 62 อารีรัตน์ สุวรรณโน.pdf 390 จ้างเหมาบริการรายบุคคล ปร.ด. ปี 62 อารีรัตน์ สุวรรณโน Wed Nov 6 09:45:17 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:45:17 am
จ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ กจ.ม. พัชรี ทิพย์ชมภู.pdf 468 จ้างเหมาบริการรายบุคคล เจ้าหน้าที่ กจ.ม. พัชรี ทิพย์ชมภู Wed Nov 6 09:44:55 2019 พฤศจิกายน 06, 2019, 09:44:55 am
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.เอก).pdf 974 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาเอก การจัดการ) Mon Sep 9 14:43:02 2019 กันยายน 09, 2019, 02:43:02 pm
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (ป.โท).pdf 963 จ้างเหมาและซื้อวัสดุ ไม่เกิน 5,000 บาท (ปริญญาโท การจัดการ) Mon Sep 9 14:41:46 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:46 pm
26250.pdf 862 ซื้อวัสดุสำนักงาน Mon Sep 9 14:41:03 2019 กันยายน 09, 2019, 02:41:03 pm
9- ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน 6.pdf 728 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ Mon Sep 9 14:40:30 2019 กันยายน 09, 2019, 02:40:30 pm
7-ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,350 บาท (ร้.pdf 763 ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 14,350 บาท Mon Sep 9 14:37:02 2019 กันยายน 09, 2019, 02:37:02 pm
5-ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 11,89.pdf 696 ซื้อวัสุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 11,890 Mon Sep 9 14:35:53 2019 กันยายน 09, 2019, 02:35:53 pm
4-ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน15,1.pdf 708 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน15,150 Mon Sep 9 14:35:11 2019 กันยายน 09, 2019, 02:35:11 pm
3-จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน.pdf 708 จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมัน Mon Sep 9 14:34:05 2019 กันยายน 09, 2019, 02:34:05 pm
2-กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท .pdf 803 กระดาษ A4 จำนวน 50 รีม ๆ ละ 120 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท Mon Sep 9 14:33:39 2019 กันยายน 09, 2019, 02:33:39 pm
1-จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่.pdf 731 จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 30 เล่ม Mon Sep 9 14:33:13 2019 กันยายน 09, 2019, 02:33:13 pm
หน้า: 1 2 3 »