แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - infinity-life

หน้า: « 1 2 3
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุทางวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 19,680 บาท

32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 30,000 บาท

33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ในการเดินทางไปราชการพร้อมน้ำมันเชื้้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 8,100 บาท

34
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งจอ LED และระบบถ่ายทอดสัญญาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 12,000 บาท

35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประพันธ์บทเพลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 20,000 บาท

36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดอุปกรณ์การแสดง (การแสดงโตและนกกิงกะหร่า) จำนวน 30,000 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 6,290 บาท

38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 24,023.00 บาท

39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเสาตุง 6,600 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการดำเนินงานสนับสนุนการบริหารจัดการและงานศิลปวัฒนธรรม (วัสดุการเกษตร) จำนวน 7,000 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า: « 1 2 3