แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - infinity-life

หน้า: 1 2 3 »
Filename Downloads ข้อความ Posted
ร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์.pdf 648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ลำปางศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:26:02 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:26:02 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโลห่และเกียรติบัตร6000.pdf 697 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:21:55 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:21:55 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างสาธิตภูมิปัญญา8000.pdf 716 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการสาธิตภูมิปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:24:21 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:24:21 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างระบบแสงสีเสียง40000.pdf 698 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาระบบแสงสีเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:20:43 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:20:43 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างพิมพ์วารสารกาสะลอง.pdf 609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์วารสารกาสะลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:09:27 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:09:27 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำเอกสาร10000.pdf 637 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:06:48 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:06:48 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำเพลง20000.pdf 705 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประพันธ์บทเพลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:14:30 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:14:30 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์19600.pdf 669 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:05:32 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:05:32 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำท่าฟ้อน30000.pdf 632 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประดิษฐ์การแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 10:04:38 2018 สิงหาคม 10, 2018, 10:04:38 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำชุดอุปกรณ์8600.pdf 615 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:33:49 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:33:49 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างชุดอุปกรณ์จานคัมภีร์21000.pdf 609 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำชุดอุปกรณ์จารคัมภีร์ใบลานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:32:26 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:32:26 am
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างจัดนิทรรสการ25000.pdf 607 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:25:18 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:25:18 am
ประกาศผู้ชนะราคาค่าอุปกรณ์แต่งหน้า8000.pdf 604 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุอุปกรณ์แต่งหน้าและทำผม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:23:55 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:23:55 am
ประกาศผู้ชนะราคาค่าวัสดุวัฒนธรรม19680.pdf 619 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุทางวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:22:45 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:22:45 am
ประกาศผู้ชนะราคาค่าชุดแสดง30000.pdf 649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าวัสดุชุดการแสดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Fri Aug 10 09:21:21 2018 สิงหาคม 10, 2018, 09:21:21 am
หน้า: 1 2 3 »