แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - infinity-life

หน้า: 1 2 3 »
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารวบรวมข้อมูลและออกแบบลวดลายเซรามิก พร้อมตัวอย่างงาน 20,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ 95,000 บาท

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นรวยทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม 5000

5
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินกิจกรรม (วัสดุสำนักงาน) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงิน 12,781 บาท

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายโรงจอดรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 7,500 บาท

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15000 ค่าวัสดุดำเนินกิจกรรม

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 5,250 บาท

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดการแสดงและอุปกรณ์การแสดง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 12,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30000 ค่าจ้างเหมารวบรวมข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

12
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุดำเนินกิจกรรม 19762 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำไฟล์ภาพดิจิตอล และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา จำนวน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จ้างพิมพ์ใบฎีกาและพิมพ์ซอง จำนวน 9,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุการประชุม จำนวน 8,040 บาท สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้า: 1 2 3 »