ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: infinity-life ที่ Fri Jan 4 09:49:00 2019 มกราคม 04, 2019, 09:49:00 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เริ่มหัวข้อโดย: infinity-life ที่ Fri Jan 4 09:49:00 2019 มกราคม 04, 2019, 09:49:00 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จ้างเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำไฟล์ภาพดิจิตอล และจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา จำนวน 70,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง