แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - nattytoktok

หน้า: 1 2
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สรงน้ำพระพุทธพิทยาจารย์และจัดเครื่องพิธีสืบชะตา จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังแนบ

2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาดอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังแนบ

3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งเครื่องประกอบขบวนแห่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังแนบ

4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งมณฑปจำลองพร้อมตกแต่งรถขบวน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเอกสารเผยแพร่ จำนวน 100 เล่ม   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถอดแบบจัดทำอุปกรณ์สำหรับจารคัมภีร์ใบลานและการเขียนปั๊บสา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถอดแบบงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม จำนวน 1 งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังแนบ

8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ลำปางศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์นครลำปางและเรื่องวิถีชีวิตชาวนครลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังแนบ

9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ลำปางศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์นครลำปางและเรื่องวิถีชีวิตชาวนครลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับดำเนินกิจกรรมและวัสดุทางวัฒนธรรม โครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

11
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายงาน จำนวน 5000 บาท โดยวิธิีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จำนวน 1 งาน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบ ตกแต่งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต เรื่อง วัฒนธรรมการแต่งกายชาวไทลื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังเอกสารแนบ

หน้า: 1 2