ประกาศ-เผยแพร่ตามระเบียบพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง | e-bidding|Lampang Rajabhat University

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (โดยเฉพาะเจาะจง) => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา => ข้อความที่เริ่มโดย: naratip chuapudee ที่ Mon Feb 5 09:35:52 2018 กุมภาพันธ์ 05, 2018, 09:35:52 am

หัวข้อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มคู่มือการประกันคุณภาพฯ
เริ่มหัวข้อโดย: naratip chuapudee ที่ Mon Feb 5 09:35:52 2018 กุมภาพันธ์ 05, 2018, 09:35:52 am
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่มคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน