แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - dormitory_lpru

หน้า: « 1 2 3 »
16
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารหอพักบุคลากร ปี งปม.2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง

17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมกันสาด อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 24 บาน เป็นเงิน 149,520 บาท

18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อาคารหอพักบุคลากร จำนวน 41 รายการ เป็นเงิน 8,169.45 บาท

19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว จำนวน 17 รายการ

20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 25 รายการ

21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบานประตูแบบเรียบสำหรับซ่อมแซมประตู ชั้น 8

22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ

23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉิน

24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างบ่อพักน้ำชั้น 8 อาคารหอพักบุคลากร

25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสัญญาณโทรทัศน์

26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำชาย อาคาร A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 31,625.50 บาท

28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมพื้นลิฟต์ อาคาร B จำนวน 2 ตัว

29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกันสาดหน้าอาคารหอพักบุคลากร อาคาร A และอาคาร B พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 18,672.83 บาท

30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ รายการ อาคารหอพักบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หน้า: « 1 2 3 »